INNOWACYJNA INŻYNIERIA I SYSTEMY KONTROLINGU RZECZOWO-FINANSOWEGO

Finansowanie prac rozwojowych wynikających z innowacyjnej strategii oraz przebudowanych systemów zarządzania operacyjnego wymaga niekiedy znacznych nakładów i kosztów finansowych

Zajmujemy się skutecznie zaawansowaną inżynierią finansową, w tym pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych.

Ze względu na wysoką jakość projektowanych przez nas systemów zarządzania rozwojem, w tym zarządzania dużymi inwestycjami  inwestorzy zewnętrzni są skłonni do daleko zaawansowanych negocjacji w zakresie kosztu nabycia pieniądza inwestycyjnego.

Organizujemy kompleksową obsługę finansowania typu bank clubing zestawiając środki z różnych źródeł – m.in. ze względu na dywersyfikacje ryzyka w finansowaniu planów rozwojowych

Tworzymy systemy kontrolingu rzeczowo-finansowego, których innowacyjność polega na użyciu specjalnych zestawów wskaźników kontrolnych. Ich kombinacja pozwala na pełen nadzór nad wykonaniem rzeczowo-finansowym planów w aspekcie: skuteczności, efektywności, jakości oraz oceny bieżącej poziomu ryzyk operacyjnych – w perspektywie zarówno krótko, jak i długoterminowej

W ramach opisywanej usługi dostarczamy zaawansowane technologie IT wspierające wykonywanie procesów nadzorczo-kontrolnych

Redukują one znacznie czas niezbędny decydentom wysokiego szczebla na realizację tych krytycznie ważnych funkcji w każdej organizacji – niezależnie od jej typu, wielkości i branży w której działa