INNOWACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

Innowacyjne systemy zarządzania operacyjnego budujemy praktycznie wyłącznie o model procesowy

Używamy tutaj kilku predefiniowanych wzorców obejmujących optymalną architekturę procesów – w zależności od uzgodnionego z Klientem celu, zakresu modelu oraz pożądanego stopnia szczegółowości opisu firmy

Modelom procesu towarzyszą precyzyjne, wewnętrzne akty normatywne, regulujące funkcjonowanie zmodernizowanej firmy, takie jak procedury wykonawcze, nadzorczo-sterujące, polityki, regulaminy i tym podobne akty normatywne

Innowacyjność podejścia, sprawia, że zbiór wszystkich wymienionych wyżej aktów normatywnych jest nie tylko wewnętrznie spójny, ale też bardzo oszczędny

Aktów jest możliwie niewiele i są łatwe do zrozumienia – również dla nowych pracowników. Przywiązujemy do tego dużą wagę, gdyż znaczące przyspieszenie rozwoju firmy, które wypracowujemy razem z Klientem zazwyczaj wymaga zwiększenia zatrudnienia. Nie dotyczy to wyłącznie częstej ekspansji zagranicznej

Szybkie wdrożenie nowych pracowników ma kluczowe znaczenie, gdyż zbyt długie osiąganie przez nich zdolności operacyjnej jest zdecydowanie zbyt kosztowne. Prosty sposób zakodowania wiedzy firmowej w aktach normatywnych bardzo temu sprzyja

W projektowaniu systemów zarządzania operacyjnego wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne – zarówno do modelowania procesów, jak i automatycznego generowania aktów normatywnych oraz zarządzania ich wewnętrzną spójnością. Ubocznym efektem jest perfekcyjne, niskokosztowe przygotowanie firmy do różnych typów certyfikacji (np. zgodnie z serią norm ISO). Zainteresowanym oferujemy unikalny system MGX Process z interfejsem graficznym Igrafx (patrz: http://www.mgx.com.pl ). Używamy również innych systemów do modelowania procesów biznesowych

Nasze wdrożenia przygotowują firmy do działania w standardzie Industry 4.0. Chociaż oryginalna nazwa tego modelu z 2011  roku jest nieco myląca, sugerując, że ogranicza się on jedynie do firm przemysłowych, faktycznie oznacza on wykorzystanie w działalności biznesowej rozwiązań cybernetyczno-fizycznych dla całego łańcucha dostaw (więcej o modelu Industry 4.0 – patrz tutaj: https://www.i-scoop.eu/industry-4-0 )

W polskich firmach, w których zazwyczaj spotykamy doświadczonych menedżerów o dużej zdolności uczenia się, wdrożenia takie są relatywnie proste i dają w krótkim czasie spektakularne rezultaty.

Warunkiem koniecznym jest to, aby uzupełnieniem innowacyjnego systemu operacyjnego był właściwy system zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem (tu właściwy link).