INNOWACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Innowacyjność projektowanych przez nas i wdrażanych systemów zarządzania strategicznego polega na tym, że nie traktujemy opracowania i aktualizacji strategii jako jednorazowego wydarzenia, ale jako proces ciągły

Nie oznacza to oczywiście, że co chwilę publikujemy nową strategię – zazwyczaj publikacja raz do roku lub co 2-3 lata jest optymalna. Tym niemniej w naszych systemach istnieją wewnętrzne wersje przygotowywane na przykład co 4 miesiące na użytek top-managementu

Wersje te zawierają aktualizacje bazujące zarówno na ciągłym monitoringu otoczenia zewnętrznego, jak i na systematycznej obserwacji efektów realizacji projektów strategicznych powiązanych z sobą w Głównym Programie Rozwoju firmy

Sama strategia opracowywana jest również w innowacyjny sposób

Istotne know-how polega na tym, że nie ograniczamy się tylko do zadawania pytań o potencjalne kierunki rozwoju, nowe produkty i usługi, ale również bardzo dużą wagę przywiązujemy do przebudowy wnętrza firmy, tak, aby pojawiające się okazje rynkowe mogły być szybko wykorzystane

Podsumowując – innowacyjne strategie prawie zawsze istotnie modyfikują system zarządzania operacyjnego firmy (patrz: innowacyjne systemy zarządzania operacyjnego)