Marek Opowicz

Inżynier-technolog. Finansista. Imponujące doświadczenie zarządcze. W Reinvention projektuje i wdraża innowacyjne systemy kontrolingowo, co łączy Go silnie w z Piotrkiem Szyszką. Marek kocha żeglarstwo i dalekie podróże. Czasami wysyła nam mrożące krew w żyłach fotografie ze swoich podróży np. z koła podbiegunowego gdzie w styczniu kąpał się.