Rafał Potocki

Utalentowany Interim Menedżer. Z pierwszego wykształcenia prawnik, fascynację biznesem zawdzięcza studiom w Edynburgu. Doskonale rozumie współczesne systemy handlu. Uczymy się od niego czym jest sprzedaż XXI wieku – z jej unikalną segmentacją rynków i Klientów oraz kanałów dotarcia. Wie bardzo dużo o start-upach, w tym w powstającej dopiero dziedzinie fintech. Pasjonat historii średniowiecznej, muzyki ekstremalnej oraz robotyki.  Słuchamy z takim samym zainteresowanie jego historii rycerskich, jak i historii o współczesnych wynalazkach hi-tech, w szczególności o robotach, które zwykły były wymykać się spod kontroli (a nie powinny…).