INNOWACYJNE SYSTEMY HR

W przebudowywanych przez nas firmach ludzie stają się kluczowym, najcenniejszym zasobem

Wspieramy systemowy rozwój kompetencji na poziomie zarówno indywidualnym, jak i zespołowym. Kompetencje rozumiemy tutaj bardzo ściśle jako połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz pożądanych postaw

Zakres projektowanych przez nas innowacyjnych systemów HR obejmuje:

Projektowanie Kart Stanowiskowych dla każdej z ról biznesowych wyróżnionych w procesach tworzących system zarządzania firmą

Projektowanie indywidualnych Kart Pracownika (które stanowią załącznik do umów o pracę niezależnie do typu umowy), które precyzyjnie określają obowiązki i uprawnienia decyzyjne każdego członka personelu, na każdym stanowisku

Projektowanie modeli kompetencyjnych dla każdej Roli Biznesowej wraz z narzędziami do ewaluacji kompetencji indywidualnych kandydatów do pełnienia danej roli w systemie pracy

Projektowanie ścieżek karier – zarówno dla modelowych ról biznesowych, jak i ścieżek indywidualnych (na przykład dla pracowników, których kwalifikujemy do grupy hi-potential)

Projektowanie i wdrażanie specjalnych systemów motywacyjno-wynagrodzeniowych wykorzystujących wielowymiarowe modele oddziaływania na pojedynczych pracowników oraz zespoły. Używamy bardzo różnych, dopasowanych do konkretnych potrzeb modeli systemów, w tym różne odmiany systemów kafeteryjnych. Zawsze uwzględniamy istniejące wzorce kulturowe firmy…

Wspieramy firmy w wypracowaniu optymalnych porozumień zbiorowych – równoważących w sposób satysfakcjonujący interesy każdej ze stron

Generalnie unikalność naszej usługi polega głównie na tym, że systemy HR są ściśle dopasowane do rzeczywistości  firm postindustrialnych, które z pasją projektujemy i organizujemy. I nie przeszkadza nam to, że są one bardzo odległe od tradycyjnych, nieco przyciężkich wyobrażeń o tym, czym jest tradycyjne zarządzanie zasobami ludzkimi. Po prostu spójrzmy na to inaczej….