INNOWACYJNE SYSTEMY MARKETINGU I SPRZEDAŻY

W biznesie, każdy łańcuch wartości musi się kończyć sprawnymi procesami sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej – to istota przedsiębiorczości

Projektujemy innowacyjne systemy sprzedaży wykorzystujące zarówno sieci własne, jak i sieci obce. Unikalność rozwiązania polega na optymalizacji kanałów sprzedaży oraz sposobów zarządzania nimi już od wczesnych prac na koncepcjami produktów i usług, które będą w nich dostarczane

To pozwala działać szybko, dyskretnie i oszczędnie – bez wywoływania nadmiernego zainteresowania konkurencji naszymi rozwiązaniami. Nie jesteśmy w stanie wraz z naszymi Klientami zapobiegać ich kopiowaniu. Ale ważne jest to, że potrafimy maksymalnie opóźniać ten moment oraz wykorzystywać na swoją korzyść fakt, że powielanie naszych rozwiązań umacnia wartość marek które budujemy

W dziedzinie zarządzania sieciami sprzedaży projektujemy unikalne systemy wynagrodzeniowo-motywacyjne. Ich pewna niezwykłość polega na wbudowaniu w nie mechanizmów wykorzystujących efekty synergii działania sprzedawców, jednocześnie nie zmniejszając wartości ich wzajemnego konkurowania w dostępie do klienta

W działaniach marketingowych pokrywamy cały zakres usług, synchronizując je jednocześnie w sposób systemowy z działaniami w pozostałych systemach zarządczych, to jest zarządzania strategicznego, operacyjnego oraz zarządzania rozwojem.

Projektowane przez nas systemy marketingu i sprzedaży cechuje bardzo wysoka elastyczność i adaptowalność. Przykładowo, mając wysoką świadomość głębokich różnic dzielących w Polsce (Europie) pokolenie Z od pokolenia Y, potrafimy w sposób kreatywny wykorzystać ich cechy wspólne dla poszerzania bazy klientów via sieci społecznościowe. Projektujemy i komunikujemy produkty oraz usługi tak, aby były postrzegane jako atrakcyjne przez obie te grupy, mimo naturalnych, przeciwstawnych oczekiwań…

Nie jest to wbrew pozorom bardzo trudne. Po prostu wystarczy, że spojrzymy na to inaczej…