Łukasz Myszyński

Łukasz Myszyński

Wzorowe połączenie artysty i inżyniera, w rozumieniu takim, jak definiuje to Tadeusz. Łukasz po prostu projektuje piękne samochody. I potrafi o tym świetnie opowiadać – zainteresowanych odsyłamy na YouTube. Cenimy go bardzo w zespole za harmonijne połączenie otwartości oraz umiejętność obrony swojego zdania – co przy naszych silnych charakterach i przekonaniach jest nad wyraz wartościową cechą.