Tadeusz Lis

Tadeusz Lis

Duch zespołu. Nie jest pewne czy dobry – zdania bywają podzielone. Ma w sobie kilka żyć i coś z króla Midasa – gdy się czegoś dotknie w firmie skokowo rosną przychody lub redukują się koszty. Projektant systemów biznesowych XXI wieku. Jego pasją są zagadnienia Ładu Organizacyjnego w firmach postindustrialnych. Do dziś chętnie programuje trudne fragment systemów automatyzujących przepływy danych w nowych modelach biznesowych. Uporządkowana wiedza z zakresu inżynierii technicznej oraz społecznej. Jest właścicielem 100 letniego, drewnianego Donalda, którym żegluje z dziećmi po wodach niebezpiecznych. Dla przyjemności projektuje i buduje samochody oraz napędy jachtowe, twierdząc, że bycie inżynierem to nie zawód, tylko szlachetny stan umysłu. I w rzeczach zmieniających cywilizację udowadnia, że tak jest.