INNOWACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA DUŻYMI INWESTYCJAMI

Innowacyjność naszych systemów zarządzania polega na tym, że obejmują one w sposób spójny i kompleksowy cały łańcuch wartości

Zaczynamy z Klientem od poważnej analizy wstępnej koncepcji funkcjonalno-technicznej planowanej inwestycji, a kończymy na procedurach uzyskania pełnej gotowości eksploatacyjnej – wybiegając istotnie poza moment uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Unikalność naszego podejścia polega m.in. na przywiązywaniu bardzo dużej wagi do właściwego opisu przedsięwzięcia inwestycyjnego ze względu na różnych interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem decydentów najwyższego szczebla w strukturach biznesowo-politycznych

Ułatwia to realizację formalnych planów komunikacji, dając poczucie wszystkim zainteresowanym pełnej kontroli przedsięwzięcia – we wszystkich jego fazach i etapach

Systemy zarządzania dużymi inwestycjami są projektowane przez nas wyłącznie w modelu procesowym

Uwzględniamy wszystkie najważniejsze standardy organizacji i prowadzenia inwestycji, w tym FIDIC. Chronimy inwestorów przed niebezpiecznymi sformułowaniami w klauzulach kontraktowych, opracowując umowy specjalnego typu, których nadzór wykonania – zarówno w aspekcie rzeczowym, jak i finansowym – jest relatywnie łatwy i pewny.

Wraz z zaprojektowanym systemem pracy i obiegu dokumentów dostarczamy zaawansowane narzędzia IT automatyzujące prace w procesach definiowania i planowania prac, raportowania wykonywania oraz systemowej kontroli ryzyk wszystkich typów (patrz: systemy zarządzania rozwojem)